ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Η εμπειρία του χρήστη (User Experience) αναφέρεται στα αισθήματα και συναισθήματα που βιώνει ένας άνθρωπος κατά την αλληλεπίδρασή του με ένα χώρο, προϊόν ή υπηρεσία σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας (πρόσληψη πληροφορίας, κίνηση στο χώρο, επιλογή προϊόντος, αποσυσκευασία, χειρισμός, κατανάλωση προϊόντος κτλ).

Ενώ ο όρος συχνά περιορίζεται, εσφαλμένα, στη χρήση προϊόντων τεχνολογίας (υπολογιστές, εφαρμογές, ιστοσελίδες κτλ), η εμπειρία του χρήστη αφορά κάθε περίπτωση και προκύπτει είτε αυτή είναι σχεδιασμένη είτε όχι.

Κατά το σχεδιασμό της εμπειρίας του χρήστη (User Experience Design – UXD) δίνεται έμφαση σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης, ενώ ως εργαλείο δόμησής της δύναται να χρησιμοποιηθεί ο αισθητηριακός σχεδιασμός (sensory design), ο οποίος αφορά στη δημιουργία ερεθισμάτων που διεγείρουν τις πέντε αισθήσεις δημιουργώντας συναισθήματα.

γλυκό σε λευκό πιάτο
γλυκό σε πιάτο με μοτίβο
Ενώ το γλυκό-προϊόν παραμένει το ίδιο, το χρώμα του πιάτου παίζει καθοριστικό ρόλο στην εικόνα και την προσδοκία που δημιουργεί ο χρήστης με αποτέλεσμα φτωχότερη ή πλουσιότερη συνολική εμπειρία.