ΕΣΠΑ
Home

WHO WE ARE

Combining extensive research and design process, with natural materials and skilful artisans, BEHOPUSTUDIO creates sustainable well-designed objects of high quality handcrafted with care.

beautiful. honest. pure.

What we do

BLOG

USER EXPERIENCE DESIGN design, UXD, Sensory design

USER EXPERIENCE DESIGN

Η εμπειρία του χρήστη αφορά στην αλληλεπίδρασή ενός ανθρώπου με ένα χώρο, προϊόν ή υπηρεσία σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας και προκύπτει είτε αυτή είναι σχεδιασμένη είτε όχι.